Investoni sa më herët të mundeni!

1. Filloni të investoni sa më shpejt që të jetë e mundur

Investimi në moshë të re është një nga mënyrat më të mira për të rimarrë një kthim solid të parave tuaja. Si funksionon kjo në praktikë: Le të themi se investoni 200 dollarë çdo muaj për 10 vjet dhe merrni një kthim mesatar vjetor prej 6%. Në fund të periudhës 10-vjeçare, do të keni 33,300 dollarë. Nga kjo shumë 24,200 dollarë dollarë janë paratë që keni kontribuar, 200 dollarë kontribute mujore dhe 9,100 dollarë janë interesi që keni fituar në investimin që keni bërë. Sigurisht që do të ketë ulje dhe ngritje në tregun e aksioneve, por investimi që kur jeni të rinj do të thotë që ju keni më tepër kohë për të investuar dhe më shumë mundësi që paratë të shtohen. Filloni tani, edhe nëse investoni një shumë të vogël parash!

How Investing Early in Life Helps
2. Vendosni sa do të investoni

Se sa duhet të investoni kjo varet nga qëllimi juaj i investimit. Një qëllim i zakonshëm që njerëzit kanë lidhet me pensionin. Si rregull i përgjithshëm, ju dëshironi të investoni gjithsej 10% në 15% të të ardhurave tuaja çdo vit për pension. Kjo mund të tingëllojë joreale tani, por mund ta plotësoni atë shumë edhe me kalimin e kohës. Për qëllime të tjera investimi merrni parasysh horizontin tuaj kohor dhe shumën që ju nevojitet, më pas punoni për ta zbritur atë shumë në investime mujore ose javore.

How To Invest Money: The Smart Way To Grow Your Money
3. Hapni një llogari investimi

Një keqkuptim i zakonshëm është se ju duhen shumë para për të hapur një llogari investimi. Kjo nuk është aspakt e vërtetë. Shumë ndërmjetës, të cilët ofrojnë si IRA ashtu edhe llogari të rregullta të investimeve, nuk kërkojnë investime minimale për të hapur një llogari dhe ka mjaft investime në dispozicion për shuma relativisht të vogla.

What Is A Brokerage Account? – Forbes Advisor
4. Kuptoni opsionet tuaja të investimit

Është e rëndësishme të kuptoni secilin instrument dhe sa rrezik mbart ai. Investimet më të njohura për ata që sapo kanë filluar përfshijnë:
Aksionet
Një aksion është një pjesë e pronësisë në një kompani të vetme. Aksionet blihen për një çmim i cili mund të variojë nga shifrat njëshe deri në disa mijë dollarë, në varësi të ndërmarrjes.
Bond
Një bond është në thelb një hua për një kompani e cila bie dakord të ju paguajë brenda një numri të caktuar vitesh. Ndërkohë ju merrni interes. Bond-et në përgjithësi janë më pak të rrezikshme se aksionet sepse ju e dini saktësisht kur do të paguheni dhe sa do të fitoni.
Fondet e përbashkëta
Një fond i përbashkët është një përzierje e investimeve. Fondet e përbashkëta i lejojnë investitorët të kapërcejnë punën e mbledhjes së aksioneve dhe obligacioneve individuale, dhe në vend të kësaj të blejnë një koleksion të larmishëm në një transaksion.

Factors to be taken into account before investing - Blog Housers  International
5. Zgjidhni një strategji investimi

Strategjia e investimeve varet nga qëllimet tuaja të kursimit, sa para ju nevojiten për t’i arritur ato dhe horizontin tuaj kohor. Nëse qëllimi juaj i kursimeve është më shumë se 20 vjet larg (si pensioni), pothuajse të gjitha paratë mund të jenë në aksione. Por zgjedhja e aksioneve specifike mund të jetë e komplikuar dhe kërkon shumë kohë, kështu që për shumicën e njerëzve, mënyra më e mirë për të investuar në aksione është përmes fondeve të përbashkëta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: