Si të nisni biznesin tuaj të fotografisë?

1. Qëllimi i biznesit Për të patur sukses, fillimisht duhet të caktoni qëllimet kryesore për biznesin e ri dhe të ndiqni rrugën që do ju çojë në përmbushjen e tyre. Mendojeni pasionin si një vizion afatgjatë që dëshironi të transformoni në një biznes të suksesshëm. Disa shembuj të qëllimeve personale mund të jenë: Dua tëContinue reading “Si të nisni biznesin tuaj të fotografisë?”

Si të bëheni një konsulent biznesi?

Koncepti Trainer-Konsulent Nëse dëshironi të bëheni konsulent i një biznesi të vogël, për këtë do ju duhet një plan model biznesi dhe një plan marketingu. Konsulentët punojnë me klientët në lidhje me strategjinë, planifikimin dhe zgjidhjen e problemeve, duke i ndihmuar ata të zhvillojnë aftësi dhe njohuri profesionale. Këto tema variojnë nga hartimi i njëContinue reading “Si të bëheni një konsulent biznesi?”

Si t’i kthesh aftësitë në të ardhura?

Si mund të bëheni të suksesshëm nga një biznes minimal? Shumë nga kompanitë që sot kanë bërë bujë për emrin dhe cilësinë e shërbimeve që ofrojnë, në të vërtetë e kanë nisur rrugëtimin e tyre si biznese të vogla. Me një ndërthurje të pasionit e aftësive, dëshirës e vullnetit ato ja kanë dalë të shkallëzohenContinue reading “Si t’i kthesh aftësitë në të ardhura?”

Ktheje hobin tënd në një karrierë të vërtetë me këto hapa të thjeshtë!

Të gjithë e dimë që pasioni dhe profesioni nuk ecin gjithnjë në drejtim të përbashkët. Prandaj ndonjëherë marrja e vendimeve me rëndësi, kërkon një analizë të mirë kritike dhe shumë guxim. Për këtë arsye, shumë njerëz përpiqen të gjejnë një rrugë të ndërmjetme për ti bërë këto dy elementë të funksionojnë siç duhen! Nëse bënContinue reading “Ktheje hobin tënd në një karrierë të vërtetë me këto hapa të thjeshtë!”

Create your website with WordPress.com
Get started